روانشناس و روانسنج

دکتر فهیمه لرستانی


عضو سازمان نظام مشاوره و روان شناسی کشور

دارای پروانه اشتغال تخصصی از نظام روانشناسی به شماره 1365

حوزه‌های فعالیت: اضطراب، افسردگی، وسواس و اعتیاد، مشاوره پیش از ازدواج، اختلالات خلقی، تحلیلگر آزمون‌های هوشی و روان شناختی

سوابق تحصیلی:

دیپلم: تجربی
کارشناسی: روان شناسی بالینی از دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: روان سنجی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
دکتری: روان سنجی از دانشگاه آزاد ساوه

سوابق شغلی:

 • کارشناس معاونت پیشگیری وامور اجتماعی سازمان بهزیستی از سال 1375 تا 1377
 • رئیس مراکز مشاوره استان کرمانشاه از سال 1377تا 1379
 • مسئول طرح پیشگیری از آمبلیوپی سازمان بهزیستی استان کرمانشاه در سال های 1376 و1377
 • روان سنج طرح سنجش هوش در آموزش وپرورش استان کرمانشاه ، سال 1374
 • روان شناس مرکز مشاوره سازمان بهزیستی استان کرمانشاه از سال 1375 تا 1378
 • روان شناس مرکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی استان کرمانشاه از سال1376 تا1379
 • روان سنج و روان شناس بیمارستان روان پزشکی صدرتهران از سال 1381تا 1384
 • روان سنج و روان شناس مركز مشاوره شمال شرق بنیاد شهید استان تهران ، سال 1389
 • روان سنج وروان شناس مراکز ترک اعتیاد تهران از سال 1381تا 1395
 • روانشناس مرکز مشاوره پیاژه از سال 1387 تا 1392
 • مسئول مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی تخصصی روان سنجی تارا
 • مسئول فنی مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی تخصصی روان سنجی تارا

مقالات و فعالیت های پژوهشی:

 • مجری طرح بررسی آسیب های اجتماعی در دانش آموزان راهنمایی استان کرمانشاه ، سال 1380
 • همکار اصلی طرح بررسی رابطه بین عوامل محیطی با مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر وپسر دوره راهنمایی منطقه 2 کشوری استان های استان کرمانشاه ، ایلام ، لرستان وخوزستان سال 1380
 • مجری طرح اثرات آموزشی پیشگیری از اعتیاد در کارکنان راه آهن سراسر کشور ، سال 1382
 • مجری طرح بررسی علل اعتیاد در کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، سال1382
 • همکار اصلی طرح بررسسی میزان اثر بخشی ـآموزش مهارت های بهداشت روانی به کارکنان اداره کل جانبازان جنوب غرب تهرانبر میزان رضایت مندی جانبازان مراجعه کننده به این اداره در سال 1382
 • مجري طرح پژوهشي بررسي تاثیرآموزش خانواده و خدمات مددکاری بر دانش نگرش وعملکرد خانوادگی شغلی واجتماعی جانبازان مبتلا به PTSD مراجعه کننده به بیمارستان صدر  در سال 1383
 • همكار طرح پژوهشي بررسی اثرات آموزش مهارت های زندگی بر هوش هیجانی وسلامت روانی فرزندان جوان جانبازان استان تهران , 1384
 • مجری طرح بررسی نیاز سنجی آموزشی در جانبازان ،همسران آنان وکارشناسان بنیاد شهید وامور ایثارگران استان تهران ، سال 1388
 • همکار طرح بررسی اثربخشی درمان فر اشناختی بر علائم PTSD مزمن و کیفیت زندگی جانبازان اعصاب وروان در سال 1390
 • همکار اصلی طرح بررسی اثر شیوه های فرزند پروری والدین بر میزان پرخاشگری کودکان در دانش آموزان کلاس پنجم مدارس منطقه 10 آموزش وپرورش شهر تهران ،1391
 • مجری طرح ملی بررسی شیوع اعتیاد در جانبازان وفرزندان شاهد در سال 1392
 • مجری طرح ملی بررسی علل اعتیاد در جانبازان وفرزندان شاهد در سال 1392
 • مجری طرح اثربخشی آموزش مهارت تاب آوری در همسران جانباز اعصاب و روان کشور ،1394
 • بررسی میزان آثربخشی آموزش مهارت های زندگی به کارکنان اداره کل جانبازان جنوب غرب تهران( چاپ در مجله طب جانباز 1382)
 • نیازسنجی آموزشی در جانبازان اعصاب وروان ،همسران( ارائه در کنفرانس در سال 1386)
 • بررسی تاثیر آموزش خانواده بردانش وعملکرد خانوادگی واضطراب همسران جانباز مبتلا به PTSD( ارائه در کنفرانس در سال 1378 )
 • بررسی اثرشیوه های فرزندپروری والدین برمیزان پرخاشگری کودکان( ارائه در کنفرانس در سال 1391)

تألیف و ترجمه:

 • همکاری در تألیف کتابچه های آموزشی مهارت های زندگی برای نوجوانان به سفارش مرکز بهداشت روانی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان بنیاد مستضعفان 1387
 • تالیف مقدمه ای که باید خوانده شود به سفارش مرکز بهداشت روانی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ،1385
 • تالیف کتابچه اختلال فشار روانی پس از سانحه به سفارش مرکز بهداشت روانی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ،1385
 • تالیف کتابچه رسیدن به آرامش به سفارش مرکز بهداشت روانی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ،1385
 • تالیف کتابچه وابستگی به مواد واختلال فشارروانی پس از سانحه به سفارش مرکز بهداشت روانی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ،1385
 • تالیف کتابچه افسردگی و اختلال فشار روانی پس از سانحه به سفارش مرکز بهداشت روانی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ،1385
 • تالیف مقدمه ای که باید خوانده شود به سفارش مرکز بهداشت روانی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ،1385
 • -ترجمه کتاب “راهنمای عملی مددکاری در خیابان “نوشته آلریچ ،1385 نشر قطره
 • تالیف وترجمه کتاب مهارت کنترل وسازگاری درد، نشرمختومقلی ، 1391
 • طراح آموزشی کتابچه مهارت شادکامی ماندگار ، نشر یاران شاهد ،1396

دوره های آموزشی و تخصصی گذرانده شده:

 • دوره رفتار درمانی شناختی اعتیاد
 • دوره 2 ساله رفتار درمانی شناختی ( CBT) اختلالات روانی
 • دوره آموز ش های مهارت های زندگی
 • دوره آموزش بهداشت روان در سالمندان و
 • دوره آموزشی سطح مقدماتی spss
 • دوره آموزشی سطح متوسطه spss
 • دوره آموزشی Excel
 • دوره آموزشی برنامه نویسی R
 • مدرس دوره های پیشگیری از اعتیاد در خطوط لوله وگاز مخابرات شرکت نفت در سراسر کشور از سال 1379 لغایت 1382
 • مدرس دوره های پیشگیری از اعتیاد درکارکنان راه آهن   در سراسر کشور از سال 1381 لغایت 1383
 • مدرس کارگاه سلامت روان همسران جانبازان اعصاب وروان ،1384
 • مدرس دوره‌هاي مهارت‌هاي زندگي در کارمندان بنیاد شهید استان تهران ،1384
 • مدرس کارگاه هوش هیجانی و مهارت های زندگی برای فرزندان جانبازان استان تهران ،87- 1386
 • مدرس دوره‌هاي مهارت‌هاي زندگي براي دانش آموزان دختر و پسر دبيرستان‌ها و مدارس راهنمايي شهر تهران،
 • مدرس دوره‌هاي مهارتهای زندگی در دبیرستان دخترانه معلم تهران ،1390
 • مدرس مهارتهای زندگی در کارگاه های آموزشی اردوهای خانواده های بنیاد شهید وامورایثارگران در اردبیل ،1386 و1387
 • مدرس مهارتهای زندگی در کارگاه بازتوانی بهبود یافتگان بنیاد شهید و جانیازان سراسر کشور در اردوی  چاه بهار به دعوت بنیاد شهید و جانبازان ، زمستان 1388
 • كارشناس برنامه راديويي مهارتهاي زندگي از شبكه سلامت در تابستان 1390 و1391
 • درج سلسله مطالب آموزشی خانواده در مجله خط زندگی بنیاد شهید وامور ایثارگران، از سال 1389 تاکنون
 • مدرس دوره های آموزشی مداخله در بحران در کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران، 1395
 • مدرس دوره ه آموزشی آسیب شناسی خانواده در گروه کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران 1397
 • مدرس دوره ه آموزشی روش تحقیق در گروه کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران 1397

عضویت ها:

 • عضو کمیته تخصصی سمپوزیوم مشکلات ناشی ازجنگ در سال 1387
 • عضو سازمان نظام مشاوره و روان شناسی کشور

دکتر فهیمه لرستانی


تماس با دکتر فهیمه لرستانی

اطلاعات تماس

tara_logo

مرکز مشاوره تارا ارائه دهنده خدمات مشاوره و روان شناسی تخصصی فردی و گروهی و روانسنجی تخصصی

آدرس: بلوار میرداماد، بین مسجد الغدیر و مترو میرداماد، پلاک ۱۴۹، ساختمان ۱۶۵، طبقه ۴ واحد ۱۶

تلفن تماس: 021۲۲۲۵۶۷۷۵
خط تماس فوری و واتس‌اپ: ۰۹۳۶۴۲۷۵۳۹۰

نقشه

کلیه حقوق این سایت برای مرکز مشاوره تارا محفوظ می‌باشد.